css button by Css3Menu.com

Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitaii Economice"
-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale
cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
<<Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei>>
Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivittatii Economice"
-co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

         ANUNT DE PRESA
Buzau, 13 Mai 2015
S.C. ROTEC S.A., cu sediul Ón Buzau, str. Aleea Industriilor, nr. 12, a derulat proiectul "Cresterea eficientei energetice a fabricii de utilaj tehnologic ROTEC din Buzau prin modernizarea fluxului tehnologic de prelucrare mecanica", cod SMIS 45008, proiect co-finantat prin Fondul European de  Dezvoltare Regionala, Ón baza contractului de finan?are nr. 31EE/18.12.2013, Óncheiat cu Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie in calitate de Organism Intermediar pentru Energie (OIE) in numele si pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (AM POS CCE).  

Valoarea totala a proiectului este de 20.710.365,62  lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 8.376.497,07 lei.

Proiectul a fost implementat la sediul S.C ROTEC S.A. cu sediul Ón localitatea Buzau, str. Aleea Industriilor nr. 12, judetul Buzau,  in perioada 19.12.2013 - 06.05.2015.
Prin acest proiect S.C. ROTEC S.A. Buzau contribuie la dezvoltarea durabila a regiunii SUD-EST prin reducerea consumurilor de energie electrica necesare in procesul tehnologic de fabricare a echipamentelor de utilaj tehnologic. Prin aceasta reducere a consumurilor energetice S.C. ROTEC S.A. isi aduce contributia la efortul Romaniei de aliniere la standardele occidentale de prevenire a poluarii. Aceasta investitie se inscrie in strategia S.C. ROTEC S.A. de modernizare a fabricilor din intreaga lume in vederea reducerii impactului acestora asupra mediului si cresterea eficientei economice a acestora.

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea eficientei energetice a procesului tehnologic de realizare a pieselor si subansamblelor metalice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-    reducerea cu cel putin 15% a consumului brut de energie (activa) pe conturul celor 5 echipamente achizitionate pe o perioada de 5 ani dupa implementare;
-    reducerea cu cel putin 25% a energiei reactive consumate in surplus pe o perioada de 5 ani dupa implementare;
-    folosirea unei tehnologii de ultima ora care sa permita o utilizare de lunga durata si indeplinirea obiectivelor IPPC de eficienta energetica;
-    incadrarea in spatiul existent in cadrul fabricii de la Buzau;
-    cresterea disponibilitatii echipamentelor prin reducerea numarului de ore de reparatii necesare;

Aceste obiective se pot clasifica in obiective imediate si obiective pe termen mediu.

Obiectivele imediate au fost indeplinite prin incadrarea in spatiile existente a echipamentelor achizitionate, echipamente de ultima generatie care propun solutii inovative de functionare, care au fost verificate in societati avand profil similar de activitate.
Obiectivele pe termen mediu au cele mai bune premize pentru a fi indeplinite, deoarece echipamentele achizitionate au demonstrat in perioada de testare indeplinirea caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini si oferite in cadrul ofertei tehnice. Prin punerea in functiune a noilor echipamente va scadea semnificativ numarul de ore de functionare comparativ cu echipamente similare de generatii mai vechi existente in societate.
De asemenea, noile echipamente au generat o crestere semnificativa a calitatii produselor livrate precum si reducererea termenelor de livrare catre beneficiarii finali ai societatii, crescandu-se astfel gradul de satisfactie al acestora.